Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Erven

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat.

Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen, bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

U betaalt erfbelasting als u meer krijgt dan de geldende vrijstellingen. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In bepaalde situaties betaalt u helemaal geen erfbelasting. Wij kunnen uiteraard voor u berekenen welk bedrag u verschuldigd bent aan erfbelasting.

U kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Voordat u een erfenis aanvaardt is het van groot belang dat u volledig inzicht heeft in de nalatenschap van de overledene. Want anders kunt u met zeer vervelende feiten geconfronteerd worden.

Ook kan het zijn dat u een legaat ontvangt, u wordt dan legataris. Een legataris beschikt niet over dezelfde rechten als een erfgenaam.  U verkrijgt  een zogenaamde vordering op de erfgenamen. Soms is het vastgelegd dat u moet betalen voor het ontvangen van uw legaat. Dit heet een legaat tegen inbreng van waarde. Ook als legataris hebt u het recht om het legaat te weigeren. Dit heeft geen overigens gevolgen voor de legataris. Het legaat wordt dan opgenomen in de erfenis.

Wat kunnen wij o.a. voor u betekenen;

  • berekenen van de verschuldigde erfbelasting
  • beoordeling of u de nalatenschap moet aanvaarden
  • beoordeling gevolgen voor uw persoonlijke situatie na ontvangt van een erfenis
  • beoordeling van uw testamenten na ontvangst van een nalatenschap Nb. Uw vermogenspositie veranderd

etc.

Ons werkgebied voor Estate Planning en erven is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact