Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Testamenten

Als u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In dat geval erven de bloedverwanten alles. Ook regelt de wet hoeveel elk van uw erfgenamen erven. Er zijn veel mensen die zelf willen bepalen aan wie zij hun bezittingen en schulden willen nalaten. Daarvoor is een testament bedoeld. Een testament is dus een laatste wilsbeschikking.

Een testament is een notariële akte waarin de testateur uitdrukkelijk aangeeft wat hij of zij wil dat er bij overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kunt u dus sturing geven aan uw vermogen na uw overlijden. En deze sturing kan leiden tot een forse besparing van erfbelasting.

Iedereen die over zijn verstandelijke vermogens beschikt kan vanaf de leeftijd van zestien jaar een testament laten opmaken. Om een geldig testament op te laten maken moet u naar een notaris.

Na uw overlijden moeten er tevens allerlei praktische zaken geregeld worden. Het is daarom belangrijk dat u in uw testament een executeur benoemd. Een executeur is iemand die belast wordt met de afwikkeling van uw nalatenschap. U bent vrij te kiezen wie u als uw executeur wilt benoemen. U kunt dit onderdeel ook aan ons kantoor overlaten, zodat u weet dat er na uw overlijden een onafhankelijke partij de nalatenschap afwikkelt.

Maar naast uw testament is ook een zogenaamde volmacht van groot belang. Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen indien u dit niet meer zelf kan doen door bijvoorbeeld een ernstig ziektebeeld.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het beoordelen van testamenten. Er zijn vele vormen van testamenten, en het is van groot belang dat u maatwerk geleverd krijgt. In de praktijk zien wij dit helaas regelmatig fout gaan.

Maar de start van een advies begint bij de vraag of u wel een testament nodig heeft. Wij starten derhalve altijd met een zogenaamde testamentscan (voorbeeld), waarin bepaald kan worden of een testament van belang is.

Een testament is niet alleen voor gehuwden. Zeker ook ongehuwd samenwonenden dienen zich de gevolgen te realiseren als er geen testament is opgemaakt. Wettelijk bent u namelijk ‘niets’ van elkaar. Bepaalde zaken kunnen vastgelegd worden in een samenlevingscontract, maar zeker niet alles.

Wat kunnen wij o.a. voor u betekenen;

  • in beeld brengen noodzaak voor een testament
  • beoordeling van uw huidige testament in fiscale en juridische context
  • advies over de juiste testament vorm met bijbehorende afwijkende clausules
  • advies over volmachten en de inhoudelijke tekst hiervan
  • eigen notarisservice (landelijk)

etc.

Ons werkgebied voor Estate Planning en testamenten is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact