Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Nieuwsarchief

De nieuwe AOW leeftijd

Concreet ziet de AOW-leeftijd er de komende jaren dus als volgt uit:

(stijging 1 maand) 2013 65 jaar en 1 maand, 2014 65 jaar en 2 maanden, 2015 65 jaar en 3 maanden

(stijging 2 maanden) 2016 65 jaar en 5 maanden, 2017 65 jaar en 7 maanden, 2018 65 jaar en 9 maanden.

(stijging 3 maanden) 2019 66 jaar, 2020 66 jaar en 3 maanden, 2021 66 jaar en 6 maanden, 2022 66 jaar en 9 maanden, 2023 67 jaar.

LET OP: In het regeerakkoord van VVD en PvdA is vastgelegd dat de AOW sneller omhoog gaat. Voor deze versnelde verhoging is een wetswijziging nodig, waarmee de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen (regeerakkoord VVD – PvdA van 29 oktober 2012). Binnen dit akkoord bereikt de AOW-leeftijd al in 2018 de 66 jaar en in 2021 de 67 jaar.

U kunt uw toekomstige AOW-leeftijd checken met behulp van de volgende tool:

http://www.checkuwaowleeftijd.nl/

Het is, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, mogelijk om gebruik te maken van een voorschotregeling. Dan kunt u de AOW laten ingaan vanaf uw 65ste, maar het bedrag dat te vroeg is betaald, wordt binnen een bepaalde termijn verrekend met de AOW welke u ontvangt vanaf het moment dat de daadwerkelijke AOW-leeftijd wordt bereikt.

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor u?

Als de ingangsdatum van de AOW wordt opgeschoven, krijgt u dus later uw AOW. Uw pensioen uit uw werk krijgt u gewoon vanaf de afgesproken leeftijd. Maar omdat de AOW dan nog niet ingaat, heeft u de eerste periode wellicht een te laag inkomen. De vraag is wat u daaraan kunt doen. Onderstaand werken wij enkele situaties uit.

U bent bijna 65 jaar en werkt nog

Als u nog aan het werk bent, kunt u besluiten door te werken. Uw werkgever mag u niet zomaar meer ontslaan omdat u 65 wordt. Als u langer doorwerkt kunt u besluiten de ingangsdatum van het pensioen uit uw werk wat op te schuiven. In veel pensioenregelingen is dat mogelijk. Dan kunt u er dus zelf voor zorgen dat uw pensioen uit werk en uw AOW vanaf hetzelfde moment worden uitgekeerd. Als u niet wilt doorwerken, zult u moeten zorgen voor een inkomensaanvulling vanuit eigen middelen tot het moment dat de AOW zal ingaan. Ook kunt u, als u in 2013, 2014 of 2015 voor het eerst AOW krijgt, er voor kiezen gebruik te maken van de voorschotregeling. Dan kunt u de AOW laten uitkeren vanaf uw 65ste. Het te vroeg opgenomen bedrag wordt dan echter binnen een bepaalde termijn verrekend met uw toekomstige AOW-uitkeringen.

U bent nog geen 65 jaar en u krijgt een vutuitkering of prepensioen

Als u vut of prepensioen krijgt, ontstaat er een probleem. De vut- of prepensioenuitkering stopt namelijk wanneer u 65 wordt en dan gaat het ouderdomspensioen uit uw werk in. U krijgt echter nog geen AOW en heeft dan dus een maand (of meer maanden) te weinig inkomen. Misschien kunt u in de tussentijd wat geld opzij leggen om het tekort aan inkomen op te vullen. Hebt u die mogelijkheid niet dan zijn er een aantal andere mogelijkheden:

In veel pensioenregelingen mag u een stukje van uw ouderdomspensioen inruilen om er voor te zorgen dat u voor kortere tijd een hogere uitkering krijgt. Nadeel daarvan is dat uw levenslang uit te keren ouderdomspensioen na die periode een stukje lager wordt. Ook is het, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, door de voorschotregeling mogelijk de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt echter binnen een bepaalde termijn verrekend met uw toekomstige AOW.

U bent nog geen 65 jaar en u bent zelfstandig ondernemer

Als u nog aan het werk bent, kunt u besluiten door te werken. Als u uit uw vroegere werk pensioen heeft, kunt u besluiten ook de ingangsdatum van het pensioen wat op te schuiven. In veel pensioenregelingen is dat mogelijk. Dan kunt u er dus zelf voor zorgen dat uw pensioen uit werk en uw AOW vanaf hetzelfde moment worden uitgekeerd. Als u niet wilt doorwerken kunt u ervoor kiezen om zelf wat geld te sparen om de maanden te overbruggen dat u geen AOW krijgt. Bovendien kunt u, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, via de voorschotregeling er voor kiezen de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt echter binnen een bepaalde termijn verrekend met uw toekomstige AOW.

U bent nog geen 65 jaar en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als u een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, zal deze naar verwachting doorlopen tot de ingangsdatum van uw AOW. Als u van uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt, zal dit waarschijnlijk eindigen op het moment dat uw pensioen ingaat. U mist dan een of meer maanden AOW. U kunt, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, er via de voorschotregeling voor kiezen de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt dan wel binnen een bepaalde termijn verrekend met uw AOW.

U bent nog geen 65 jaar en u hebt geen inkomen

Als u geen inkomen hebt, krijgt u uw AOW wat later dan u had verwacht. De kans dat u nog betaald werk vindt, is niet zo groot en sparen om het gemis aan AOW op te vangen zal niet zomaar gaan.

Ook nu geldt weer dat wanneer u in 2013, 2014 of 2015 voor het eerst AOW krijgt, u ervoor kunt kiezen om via de voorschotregeling de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt dan wel binnen een bepaalde termijn verrekend met uw toekomstige AOW.

De aanpassing van de AOW vraagt om een groot aantal aanpassingen in wet- en regelgeving. Zo ligt er op dit moment het voorstel om de pensioenleeftijd in aanvullende pensioenvoorzieningen met ingang van 1 januari 2014 in één keer op te trekken naar 67 jaar. Daarmee ontstaat de situatie dat de AOW-leeftijd tot 2023 niet meer samenvalt met de pensioenleeftijd. Wel moeten pensioenuitvoerders de mogelijkheid geven om de pensioenleeftijd in de pensioenregeling weer naar voren te halen zodat u ervoor kunt kiezen om het pensioen alsnog op de voor u geldende AOW-leeftijd te laten ingaan. De komende maanden zal aan de verdere uitwerking van alle voorstellen worden gewerkt,

Hebt u vragen over uw eigen AOW-situatie en de gevolgen daarvan voor uw pensioeninkomen en de eventuele keuzes die u daarbij kunt maken dan zijn wij u graag behulpzaam bij het vinden van de juiste oplossing.

< terug naar nieuwsarchief

Uw contact