Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Gedragscode

Wij verklaren in ons dagelijks handelen de navolgende uitgangspunten te hanteren:

 

  1. Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt - het zg. "life planning" principe.

  2. In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen.

  3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen.

  4. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.

  5. Op geen enkele wijze werken wij mee aan het bewust geven van verkeerde informatie aan financiële instellingen bij de aankoop van een financieel product, tijdens de looptijd van het product of indien een beroep op het product wordt gedaan.

  6. In ons dagelijks handelen zijn wij ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van onze bedrijven, maar van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.

  7. In ons dagelijks handelen maken wij geen onderscheid in de soort relaties. Dit betekent dat wij naar al onze relaties, ook in familiaire en/of kennissenkring dezelfde condities zullen hanteren als naar externe klanten. Wij zullen uiteraard ook hier werken conform de vereisten van de AFM.

 

Uw contact