Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Pensioenadvies voor accountants

De pensioenregeling heeft als gevolg van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Was het voorheen voldoende om in de jaarrekening de pensioenpremies te vermelden, de laatste jaren heeft het pensioen als onderdeel van de jaarrekening een steeds prominentere plaats gekregen. Omdat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van de financiële situatie van de onderneming, is het van wezenlijk belang mogelijke risico’s in de pensioenregeling vroegtijdig te kunnen inschatten. Het beoordelen van die risico’s vraagt om specifieke kennis voor het juiste pensioenadvies.

Adviseur en vertrouwenspersoon
Als accountant bent u de adviseur en vertrouwenspersoon voor uw relaties, regelmatig wordt u dan ook om pensioenadvies gevraagd en andere inkomensgerelateerde voorzieningen. Om pensioenvraagstukken te kunnen beantwoorden moet de accountant diep in de materie duiken, en de toegenomen deskundigheidseisen vragen dat de pensioenkennis volledig uptodate blijft. Sterker nog, uit een recente rechtspraak blijkt dat een accountant ook zorgplicht heeft.

Bovendien verwacht de cliënt een deskundig advies. Het is dus lang niet voor ieder accountantskantoor mogelijk die specifieke kennis in huis te halen. Juist aan die accountants stellen wij graag ons specifieke kennis op dit gebied ter beschikking. Waarmee kunnen wij u en uw klanten van dienst zijn?

DGA pensioen
Het pensioen van de DGA wordt vaak benaderd vanuit fiscale invalshoek. Om die reden ligt het accent bij de dienstverlening binnen accountantskantoren vaak bij de fiscale sectie. Wij bezien het DGA pensioen vanuit een breder perspectief waarin wij ook de praktische en juridische kant belichten. Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

 • Fiscale berekening pensioenverplichting eigen beheer
 • Commerciële berekening pensioenverplichting eigen beheer 
 • Optimalisatieberekeningen eigen beheer (inkoop dienstjaren) 
 • Berekening benodigde overlijdensrisicokapitalen ten opzichte van toezegging eigen beheer 
 • Berekening jaarlijkse dotatie bij extern eigen beheer 
 • Inzichtelijk maken financiële consequenties afstorten pensioen eigen beheer bij verzekeraar 
 • Opstellen fiscaal correcte en op persoonlijke situatie van de DGA afgestemde pensioenovereenkomst 
 • Inzichtelijk maken fiscale risico’s pensioentoezegging eigen beheer (indexatie, afzien van pensioen) 
 • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie 

Collectief pensioen
Wij benaderen pensioen voor werknemers mede vanuit de controlefunctie van de accountant. Hierbij concentreren wij ons op de controletaak van de accountant, zowel ten behoeve van de controlepraktijk als de samenstelpraktijk. Pensioen ten behoeve van werknemers vertegenwoordigt vaak de grootste verplichting van een rechtspersoon en vereist dus de nodige aandacht.

Wij hebben enkele instrumenten ontwikkeld die u als accountant kunnen ondersteunen bij uw advisering naar uw klant.

Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij complexere vraagstukken. 

Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

 • BPF werkingssfeeronderzoek 
 • Inzichtelijk maken risico’s huidige uitvoerings- en pensioenovereenkomst 
 • Controleren reglement, uitvoerings- en pensioenovereenkomst bij verlenging of nieuwe collectieve pensioenregeling
 • Opzetten, wijzigingen en verlengen collectieve pensioenregeling binnen wettelijke fiscale kaders
 • Berekeningen in het kader van wettelijk recht op waarde overdracht
 • Due diligence onderzoek pensioenregeling bij fusie of overname van een onderneming
 • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie

Ons werkgebied voor pensioenadvies voor accountants is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact