Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Opbouw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet uitfasering pensioen eigen beheer. Per 1 april 2017 gaat deze wet definitief in. Tijd voor actie, tijd om keuzes te maken. Het wordt nu serieus.

Wat moet u doen vóór 01 juli 2017?

 • De huidige pensioenregeling met opbouw in Eigen Beheer premievrij maken;
 • Eventueel de waarde uit uw pensioenverzekering overhevelen naar Eigen Beheer, wat inhoudt: de pensioenpolis afkopen en laten uitkeren in de eigen BV.

En vervolgens keuzes maken wat te doen met het opgebouwde pensioen in Eigen Beheer.

Grofweg zijn er 3 opties:

 • Pensioen blijft pensioen. De toezegging blijft staan, uw recht op pensioen blijft bestaan en de BV houdt haar verplichting. Maar waarom zou je dit doen?
 • Pensioen gaat over in een Fiscale Oudedagsverplichting (ODV). De werkelijke verplichting wordt verlaagd tot de fiscale verplichting. De oudedagsuitkering gaat daardoor naar beneden, de bestedingsruimte in de BV groeit en het dividendslot vervalt. Minder regels, ook minder “pensioen”, meer flexibiliteit.
 • Afkoop van het opgebouwde pensioen. Daarbij zal minimaal de loonbelastingclaim moeten worden voldaan. Deze wordt weliswaar gekort met 34,5% (eerste jaar), maar hij moet wel worden overgemaakt aan de Belastingdienst. Het klinkt aantrekkelijk; de reservering uit de BV en fiscale korting op het IB tarief. Maar of dit werkelijk zo is, is maar zeer de vraag. Hoeveel belasting zou moeten worden betaald  als het pensioen niet zou worden afgekocht? Is omzetting naar de ODV niet aantrekkelijker?

Keuzes die u zelf moet maken en waar we u graag bij helpen. De centrale vragen hierbij:

 • Wat wilt u, wat vindt u belangrijk?
 • Hoe ziet uw toekomst er uit? Wanner hebt u wát nodig?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen in uw specifieke situatie?
 • Wat kost het u en wat levert het u op?

U kunt ons daarnaast inschakelen voor:

 • Het opzetten en beoordelen van pensioenregelingen
 • Beheer van reeds bestaande pensioenregelingen, het jaarlijks actualiseren van de risico’s, het maken van fiscale berekeningen en aansluiting op externe voorzieningen
 • Het opstellen van een pensioenplanning
 • Beoordeling van juridische documenten bij eigen beheer of verzekerde regeling
 • Advies bij pensionering
 • Treffen aanvullende voorzieningen zoals nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidsvoorziening e.d.

Ons werkgebied voor pensioenadvies voor DGA is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact