Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Particulier pensioen advies en pensioenopbouw

De drie pijlers van het Nederlands pensioenstelsel
Pensioen betekent het zeker stellen van inkomen op het moment dat inkomen uit werk stopt. Het Nederlands pensioenstelsel (pensioenopbouw) is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste wordt gevormd door de overheid geregelde voorzieningen als de AOW en ANW.

Het pensioen in de tweede pijler heeft betrekking op datgene dat wordt opgebouwd binnen een werkgever-werknemer situatie.

Tot slot kennen we een derde pijler, deze heeft betrekking op datgene wat iemand in privé aan pensioenaanvullingen regelt, denk aan een lijfrentevoorziening of vermogensvorming.

Individuele pensioenplanning
In Nederland kennen we een basisvoorziening in de vorm van de AOW en de ANW. Vanaf 2013 treden er met betrekking tot de AOW en ANW belangrijke wijzigingen op. De pensioenleeftijd zal in de komende jaren in stappen worden verhoogd en uiteindelijk stijgen naar 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting en zal, afhankelijk van de ontwikkeling daarvan, mogelijk nog verder stijgen. Waar het gaat om de ANW, ofwel de Algemene Nabestaanden Wet, liggen er inmiddels plannen om de uitkeringsduur van deze uitkering terug te brengen tot maximaal één jaar. Al met al hebben deze wijzigingen grote gevolgen voor de individuele pensioenplanning.

Als Particulier kunt u te maken krijgen met pensioenopbouw in alle drie de pijlers. Of hiervan sprake is hangt onder andere af van uw arbeidsverleden, woonsituatie en persoonlijke situatie.

Mijn pensioenoverzicht
Op 6 januari 2011 is www.mijnpensioenoverzicht.nl geïntroduceerd. Op deze site kunt u vanaf die datum uw, in de eerste en tweede pijler, opgebouwde en nog op te bouwen pensioenrechten terugvinden. Deze vormen de basis voor uw persoonlijke pensioenplanning en de beoordeling of het noodzakelijk is om hierop in de derde pijler aanvullingen te regelen.

Wij helpen u bij het beoordelen van uw persoonlijke pensioensituatie en bieden daarbij o.a. de volgende diensten aan:

  • Beoordeling van en uitleg bij de uitkomsten zoals weergegeven op www.mijnpensioenoverzicht.nl
  • Het opstellen van een persoonlijke pensioenplanning zowel bij pensionering als bij overlijden. Bij het maken van deze planning betrekken wij ook in privé getroffen voorzieningen
  • Beoordeling van een door een werkgever aangeboden pensioenregeling (ook bij wijziging van werkgever)
  • Advies en hulp bij een eventueel besluit van waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten van de ene naar een volgende werkgever
  • Lijfrenteadvies in de opbouwfase. Wel of geen lijfrentevoorziening treffen, jaarruimte- en inhaalruimteberekeningen e.d.
  • Lijfrenteadvies in de uitkeringsfase (bij expiratie). Hierbij beoordelen wij het fiscale regime dat op uw lijfrente van toepassing is en de bestedingsmogelijkheden die u hiermee hebt

Pensioen, in welke vorm dan ook, is een complexe materie waarbij vele financiële en fiscale aspecten een rol spelen. Laat u dus goed voorlichten alvorens u een beslissing neemt. Inzicht vergroot het pensioenbewustzijn en voorkomt teleurstellingen en onnodige financiële lasten.

Neem contact met ons op voor het opstellen van een onderbouwd pensioenplan.

Ons werkgebied voor particulier pensioenadvies is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact