Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Pensioenadvies voor vrije beroepen

Een Vrije Beroeper zal naast zijn of haar recht op AOW doorgaans zelf een pensioenopbouwkeuze moeten maken. Voor bepaalde beroepsgroepen is er sprake van een verplichte deelname aan een beroepspensioenfonds (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, loodsen en zelfstandig kunstenaars), maar doorgaans zijn deze regelingen ontoereikend om tot een goed pensioen te komen.

De juiste pensioenopbouw keuze
Het zelf kunnen maken van keuzes in pensioenopbouw kan grote voordelen hebben. Maar het hebben van keuzes noopt ook weer tot de noodzaak van goed advies.
De mogelijkheid van opbouw is bovendien ook nog eens verweven met uw ondernemingsvorm. Oefent u uw beroep uit in de vorm van een eenmanszaak, dan zou u kunnen opteren voor de opbouw van pensioen via de Oudedagsreserve (OR) of een lijfrente-opbouwsysteem (bancair of verzekeraar). Beiden hebben voor- en nadelen. Hebt u een BV als ondernemingsvorm, dan staat ook pensioenopbouw in eigen beheer voor u open (zie onder de menukeuze DGA).

Een veelheid aan keuzes vraagt om de juiste beslissing
Een dotatie aan de OR is aftrekbaar van de winst.
De oudedagsreserve maakt deel uit van het ondernemingsvermogen.
Er is een limitering van de OR tot de hoogte van het ondernemingsvermogen.
In de praktijk beperkt dit de opbouwmogelijkheden en dus het te bereiken pensioen. Daarnaast blijft bij deze vorm de opbouw van het pensioen in de risicosfeer van de onderneming. Het is dus steeds noodzakelijk om te beoordelen of één en ander aan blijft sluiten bij de actualiteit. Bovendien zal er ooit met de fiscus moeten worden afgerekend waarmee ook in de opbouwfase van de oudedagsreserve al rekening zal moeten worden gehouden.

Ook is het mogelijk om het pensioen buiten de onderneming te laten plaatsvinden. Is er sprake van een pensioentekort – en daarvan zal sprake zijn als er niet op een andere wijze in het pensioen wordt voorzien – dan kan het lijfrentesysteem een goed alternatief zijn. Ook hier is weer een veelvoud aan keuzes aanwezig en zal beoordeeld moeten worden of het gewenst of noodzakelijk is om aanvullende voorziening te treffen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Juist de veelheid aan keuzes die ieder op zich weer afhankelijk zijn van de omstandigheden maken het van belang u goed te laten voorlichten voordat u een beslissing neemt.

Ons werkgebied voor pensioenadvies voor vrije beroepen is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact