Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

place_1

Pensioenadvies voor de werkgever

Pensioen is, naast salaris, één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Niet iedere werknemer is zich daarvan bewust. Dit heeft nogal eens tot gevolg dat de werknemer deze arbeidsvoorwaarde niet op waarde schat. Meer dan eens merken wij dat op het moment dat een werknemer verandert van baan en daarbij wel salarisafwegingen maakt, hij /zij pensioentoezeggingen in zijn of haar afweging nauwelijks betrekt. Volkomen ten onrechte omdat er enorme verschillen kunnen zijn tussen de ene en de andere pensioentoezegging. Per saldo kan het zo zijn dat een wijziging van baan financieel zelfs nadeliger uitpakt dan in eerste instantie werd beoordeeld.

Partners in Planning wil u als werkgever behulpzaam zijn, bij het inrichten van de arbeidsvoorwaarde pensioen en er aan bijdragen dat uw werknemer inzicht heeft in het pensioen dat wordt toegezegd.

Het totstand komen van een pensioenregeling
Dit vraagt om begeleiding door specialisten. Enerzijds omdat er grote bedragen mee gemoeid zijn, anderzijds omdat eenmaal aan het personeel toegezegde pensioenregelingen niet makkelijk meer kunnen worden gewijzigd. Naast allerlei op pensioen gerichte wetten (Pensioenwet, Wet Loonbelasting e.d.) heeft pensioen ook te maken met arbeidsrechtelijke aspecten. Dit vraagt om zorgvuldigheid bij de totstandkoming van een pensioenregeling.

Als werkgever kunt u ons o.a. inschakelen voor:

  • Het opzetten van nieuwe pensioenregelingen, denk aan inventarisatie, berekeningen pensioenlasten, vergelijkingen e.d.
  • Wijzigen van een bestaande pensioenregeling
  • Verlengen/vernieuwen van een pensioencontract
  • Beheer pensioenregeling (administratie, controle juridische en financiële stukken)
  • Second opinion bestaande pensioenregeling (uitgebreide analyse)
  • Onderzoek verplichtstelling van deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds 
  • Begeleiding bij de toe- of uittreding van een bedrijfstakpensioenfonds
  • Communicatie pensioenregeling aan werknemer (uitleg regeling, presentatie of 1 op 1 gesprek)

Het doel van onze adviezen is u inzicht te geven in de mogelijkheden, het beperken van risico’s bij het toezeggen van pensioen, het beheersbaar houden van de totale pensioenlasten en het geven van inzicht aan de werknemers waaraan het pensioen wordt toegezegd.

Ons werkgebied voor pensioenadvies voor werkgevers is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact