Samenwerking Stotijn Notariaat
Bespaar vermogensrendementsheffing!
Aflossen op de hypotheek

Pensioenadvies voor de werknemer

Als werknemer heeft u te maken met de arbeidsvoorwaarden zoals die door uw werkgever worden toegezegd. In veel gevallen is pensioen een van die arbeidsvoorwaarden. Als we kijken naar de kosten is pensioen één van de belangrijkste onderdelen van de arbeidsvoorwaarden. Het is dus belangrijk om er goed naar te kijken. De ene pensioenregeling is de andere niet, en dus is het belangrijk de pensioentoezegging op waarde te kunnen schatten.

Beoordelen van uw eigen pensioensituatie
Vanuit Partners in Planning zijn we goed in staat om voor u te beoordelen hoe uw pensioen is vormgegeven en welk pensioen u daarmee uiteindelijk kunt bereiken. Een hulpmiddel bij het beoordelen van uw eigen pensioensituatie zijn o.a. het jaarlijks te ontvangen Uniform Pensioenoverzicht (kortweg UPO) en www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hiermee kunt u voor uzelf een beeld krijgen van de hoogte van uw inkomen op het moment dat u met pensioen gaat.

Ontoereikende of geen pensioenregeling?
Het kan gebeuren dat u een ontoereikende pensioenvoorziening heeft, of dat u werkt of gaat werken bij een werkgever die geen pensioenregeling heeft. In dat geval kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen. Dat kan bijvoorbeeld door via een lijfrentevoorziening te sparen voor uw pensioen. Daaraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet er bij voorbeeld een pensioentekort worden aangetoond om vast te stellen of u de ingelegde gelden via uw aangifte inkomstenbelasting af kunt trekken. 

Nieuwe werkgever? Wat gebeurt er met uw pensioen?
Wanneer u van werkgever verandert, is het onderwerp pensioen van belang. Hoe verhoudt de pensioenregeling van de nieuwe werkgever zich tot de regeling van uw oude werkgever? Het kan zo maar zijn dat een hoger salaris teniet wordt gedaan omdat de nieuwe werkgever een mindere pensioentoezegging doet. Ook krijgt u bij verandering van werkgever te maken met de mogelijke overdracht van eerder opgebouwd pensioen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Is dat verstandig of juist niet? En wat gebeurt er met het partnerpensioen? Is dat nog steeds voldoende of is het noodzakelijk om bij overlijden een aanvullende voorziening te treffen?

Op deze vragen hebben wij een gepast antwoord. Schakel ons o.a. in voor:

  • Inhoudelijke beoordeling pensioenregeling werkgever (zowel een bestaande als een nieuwe)
  • Pensioenadvies bij wijziging van werkgever
  • Advies met betrekking tot waardeoverdracht
  • Advies met betrekking tot het treffen van aanvullende pensioenvoorziening (lijfrente, box 3-vermogen e.d.)
  • Inhoudelijke beoordeling bestaande pensioensituatie
  • Opstellen persoonlijke pensioenplanning

Ons werkgebied voor pensioenadvies voor werknemers is geheel Nederland met de focus op Noord en Oost Nederland, het Westland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Uw contact